Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika v Trnave

Budova divadla stojaca na Trojičnom námestí bola postavená už v roku 1831 vďaka spoločnému úsiliu a finančným prostriedkom mesta ale aj samotných obyvateľov. O tom svedčí aj latinský názov na priečelí budovy v znení

Isthanc aedem Thaliae po suit senatus ac popolus Tirnaviensis,

ktorý v preklade znamená

Mestská rada a obyvatelia Trnavy vybudovali tento dom Tálie.

Svoj súčasný názov, obsahujúci meno významného slovenského spisovateľa a dramatika, však divadlo dostalo až v roku 2002. Počas prestavby v roku 1907 pribudla reprezentačná miestnosť – Zrkadlová sieň, v ktorej sa konajú okrem iných i vybrané koncerty Trnavskej hudobnej jari.

Koncert Maciej Pikulski 2017