Trnavská hudobná jar 2014

30. marec 2014
Koncertná sieň Marianum

TRNAVSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER
ALŽBETA ŠEVEČKOVÁ, umelecká vedúca
LUCIA ŠEVEČKOVÁ, klavír
GABRIELA HÜBNEROVÁ, spev


3. apríl 2014
Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika

KONCERT Z DIEL TRNAVSKÉHO SKLADATEĽA KAROLA ELBERTA
PAVEL BURDYCH, husle; ZUZANA BEREŠOVÁ, klavír
NAO HIGANO, spev; ZUZANA BIŠČÁKOVÁ, klavír
ženský komorný zbor; LUCIA BEREŠOVÁ, klavír


9. apríl 2014
Bazilika sv. Mikuláša

STABAT MATER
MUSICA AETERNA
PETER ZAJÍČEK, umelecký vedúci
HILDA GULYÁSOVÁ, soprán
PETRA NOSKAIOVÁ, mezzosoprán


10. máj 2014
Bazilika sv. Mikuláša

LAUDATE DOMINUM
Duchovná hudba Claudia Monteverdiho
vokálno-inštrumentálny súbor LOREM IPSUM
ZUZANA MARCZELOVÁ, soprán