Trnavská hudobná jar 2017

26. marec 2017
Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika

GRAND PIANO RECITAL
MACIEJ PIKULSKI / Paríž
V spolupráci s Francúzskym kultúrnym inštitútom v Bratislave


1.apríl 2017
Synagóga – centrum súčasného umenia

HOMMAGE Á MIROSLAV VALEK
Stanislav Šurin – zhudobnené básne Miroslava Válka
KAMIL MIKULČÍK
PACORA TRIO


9. apríl 2017
Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika

LOTZ TRIO / Bratislava


23. apríl 2017
Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika

HOMMAGE À FRANZ SCHUBERT
TOMÁŠ ŠELC, barytón / Bratislava
DANA HAJÓSSY, klavírny sprievod / Bratislava


13. máj 2017
Bazilika sv. Mikuláša

ORGANOVÝ RECITÁL
Na organe Valentina Arnolda z roku 1783
CHRISTIAN TARABBIA / Taliansko


21. máj 2017
Bazilika sv. Mikuláša

DUCHOVNÁ HUDBA V BAZILIKE
Otvárací koncert obnovenej Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra-Trnavského
MARIAN LEJAVA / dirigent, MÁRIA TAYTAKOVA / soprán, LUCIA DUCHOŇOVÁ / alt,
MATÚŠ ŠIMKO / tenor, TOMÁŠ ŠELC / bas, STANISLAV ŠURIN / organ,
TRNAVSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER, ALŽBETA ŠEVEČKOVÁ / umelecká vedúca,
MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR TIRNAVIA, MICHAL STAHL / zbormajster,