Trnavská hudobná jar 2021

30. máj 2021
Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika

PORTRÉTY ZAMILOVANEJ ŽENY
LARISSA ALICE WISSEL, soprán / D
GAIA FEDERICA CAPORICCIO, klavír /IT


6. jún 2021
Bazilika sv. Mikuláša

ORGAN A FLAUTA V HUDBE EURÓPY 20. STOROČIA
ENEA LUZZANI, flauta / IT
TOMMASO MAZZOLETTI, organ /IT