Trnavská hudobná jar 2020

FILHARMONICKÉ TROMBÓNOVÉ TRIO
ALBERT HRUBOVČÁK, trombón
BRANISLAV BELORID, trombón
MICHAL MOTÝĽ, bastrombón
STANISLAV ŠURIN, organ                


KONCERT STAREJ HUDBY
SÚBOR PLAISIRS DE MUSIQUE / ČR
JAN ČIŽMÁŘ, umelecký vedúci, lutna, gitara / ČR


28. jún 2020
Bazilika sv. Mikuláša

KONCERT DUCHOVNEJ HUDBY
MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR TIRNAVIA
MICHAL STAHL, dirigent / SK
DAVID DI FIORE, organ / USA


25. september 2020
Bazilika sv. Mikuláša

ZÁVEREČNÝ KONCERT: ORGAN A ORCHESTER
ŠTEFAN SEDLICKÝ, dirigent / SK
JOHANNES SKUDLIK, organ / DE
JANA PASTORKOVÁ, soprán / SK
TRNAVSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER / SK
ALŽBETA ŠEVEČKOVÁ, umelecká vedúca / SK