Trnavská hudobná jar 2016

1.apríl 2016
Bazilika sv. Mikuláša

DUCHOVNÁ HUDBA ANGLICKÝCH KATEDRÁL
KATEDRÁLNY SPEVÁCKY ZBOR MESTA SHEFFIELD / GB
NEIL TAYLOR, dirigent
JOSHUA HALES, organ; JOSHUA STEPHENS, organ


17. apríl 2016
Zrkdlová sieň Divadla Jána Palárika

KLAVÍRNE KVINTETO 20./21. STOROROČIA
MUCHA QUARTET
ZUZANA BIŠČÁKOVÁ , klavír


1.máj 2016
Evanjelický kostol

HÄNDEL A PESTRÝ LEVOČSKÝ ZBORNÍK
BRASS COLLEGIUM LEVOČA


15. máj 2016
Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika

MAJSTRI KLASICKEJ SONÁTY
HARALD OSSBERGER, violončelo / Rakúsko
HARALD KITT, klavír / Rakúsko


22. máj 2016
Bazilika sv. Mikuláša

AUTOUR DE MARIE – SPIEVAJME MÁRII
CALINE MALNOURY, organ / Francúzsko
JANA PASTORKOVÁ, spev / Slovensko


28. máj 2016
Bazilika sv. Mikuláša

ANTICA ET MODERNA
SCHOLA FLORIANA / Rakúsko
MATTHIAS GIESEN, umelecký vedúci
STANISLAV ŠURIN, organ


12. jún 2016
Bazilika sv. Mikuláša

OMŠA A REQUIEM
MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR TIRNAVIA
MICHAL STAHL, dirigent
DAVID DI FIORE, organ / USA
ZUZANA ZAHRADNÍKOVÁ, organ