Trnavská hudobná jar 2015

26. apríl 2015
Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika

NBS / NOTHING BUT SWING / TRIO
KLAUDIUS KOVÁČ, klavír
PETER SOLÁRIK, bicie
RÓBERT RAGAN, kontrabas


3. máj 2015
Evanjelický kostol

VOX AURUMQUE
HANA VON SCHLOSSER, zbormajsterka


24. máj 2015
Galéria J. Koniarka – Kopplova vila

VARGA QUARTET / Slovensko
GOTTFRIED BOISITS, hoboj / Rakúsko


31. máj 2015
Bazilika sv. Mikuláša

KATARÍNA HANZELOVÁ, organ


14. jún 2015
Bazilika sv. Mikuláša

CUORE BAROCCO
Mladý súbor starej hudby