Trnavská hudobná jar 2013

25. marec 2013
Koncertná sieň Marianum

SOLAMENTE NATURALI
orchester dobových nástrojov
MILOŠ VALENT, umelecký vedúci
HELGA BACHOVÁ, soprán
MATÚŠ TRÁVNIČEK, bas


25. apríl 2013
Koncertná sieň Marianum

JANA PASTORKOVÁ, spev
ZUZANA BIŠČÁKOVÁ, klavír


23. máj 2013
Koncertná sieň Marianum

KLAVÍRNY RECITÁL – JORDANKA PALOVIČOVÁ