Synagóga – centrum súčasného umenia

Synagóga - centrum súčasného umenia, Trnavská hudobná jar
Koncert Hommage a Válek 2017

Ďalším koncertným miestom Trnavskej hudobnej jari je Synagóga – centrum súčasného umenia. Od roku 1994 funguje ako jedna z výstavných priestorov Galérie Jána Koniarka.

Výstavba tejto sakrálnej budovy s orientálnymi prvkami bola zahájená už v roku 1891. Avšak, veriaci ju využívali iba po druhú svetovú vojnu kedy židovská komunita v Trnave prestala pôsobiť. V povojnových časoch bola synagóga využívaná ako sklad a po čiastočnej rekonštrukcii Galériou Jána Koniarka v rokoch 1993-94 sa v nej začali konať výstavy, projekty ale i koncerty.

Synagóga - centrum súčasného umenia, jeden z priestorov Trnavskej hudobnej jari
Koncert Hommage a Válek 2017