Sála Marianum

Mariánsky seminár – Marianum – bol podľa písomných zdrojov prvým murovaným divadlom v bývalom Uhorsku. Založil ho ostrihomský arcibiskup Juraj Szelepčényi-Pohronec v roku 1667 a odvtedy slúžil pre rôzne účely. Od slovanskej a rumunskej knižnice, cez Trnavskú univerzitu v 19. storočí, lýceum či telocvičňu armádnej posádky, ktorá sa tu usídlila okolo roku 1950, sa tu vystriedali naozaj mnohé inštitúcie. Nemožno však zabudnúť na kultúrny význam tejto budovy a samotnej sály Marianum, ktorá už v minulosti hostila nespočetné množstvo predstavení a koncertov, na ktorých odzneli i premiéry diel skladateľov ako Mikuláš Schneider-Trnavský a Zoltán Kodaly. 

Sála Marianum - jeden z priestorov Trnavskej hudobnej jari
Koncert Indjic 2018

Od roku 1991 patrí Marianum opäť Trnavskej arcidiecéze, ktorá budovu v roku 2007 zrekonštruovala. Hodnota tohto historického priestoru bola ocenená i titulom Pamiatka roka 2007 a od roku 2012 v sále pribudlo koncertné krídlo Bösendorfer, ktoré na hodnote ešte pridalo.

Sála Marianum - jeden z priestorov Trnavskej hudobnej jari
Sála Marianum arcibiskupského úradu