História

Okrem pomenovania malý Rím by mohla Trnava dostať aj prezývku mesto hudby. Prečo?

Hudba totiž odjakživa patrila k chrámom a cirkevnému centru, ktorým Trnava bola už od nepamäti. Dôkazom, že sa dnes toto mesto môže pýšiť bohatou a v rámci Slovenska jednou z najstarších hudobných kultúr, sú nespočetné hudobné spolky, spevácke zbory, komorné orchestre a mnohé hudobné festivaly Trnavy. 

Práve jej hudobná tradícia, spojitosť s Mikulášom Schneidrom-Trnavským a túžba prinášať hudbu svojim obyvateľom, boli základným kameňom pre založenie Trnavskej hudobnej jari. Tá nosí titul najstaršieho a právom najvýznamnejšieho festivalu klasickej hudby v Trnave. Jej piliermi sú kvalitná hudba v podaní talentovaných umelcov a dôraz na tradíciu.

Čo všetko však stojí za príbehom Trnavskej hudobnej jari?

Písal sa rok 1969 v bývalom Československu, keď sa aj napriek politicky neistej situácii založil medzinárodný festival klasickej hudby pod menom Hudobná jar Mikuláša Schneidra-Trnavského…

Toto pomenovanie bolo prejavením úcty k tomuto významnému hudobnému skladateľovi, rodákovi z Trnavy. Ako to za čias bývalého režimu bývalo, organizačný výbor bol zložený z významných osobností umeleckej ale aj politickej scény. Predsedníčkou bola v prvých rokoch riaditeľka Mestského domu osvety v Trnave, pani Anna Valová, z čestného predsedníctva nemôžeme opomenúť mená Oto Ferenczy či jeden z najvýznamnejších slovenských hudobných skladateľov a tvorca prvej slovenskej národnej opery – Eugen Suchoň.

Už od prvých ročníkov mal festival medzinárodný charakter keďže naň okrem tých slovenských, vystúpili aj umelci z Rumunska, Nemecka, Českej republiky, Juhoslávie, Maďarska, Ruska, Arménska, Poľska či Holandska.

Opätovné nadviazanie na bohatú tradíciu hudby v Trnave ocenil aj
prof. Alexander Moyzes pri uvedení druhého ročníka festivalu. Ďalším pamätným míľnikom v histórii festivalu je založenie Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra-Trnavského, ktorá mala za cieľ objavovať mladé talenty. Keďže pomohla na javisko umelcom ako Peter Dvorský a Miroslav Dvorský, o úspešnom splnení jej zámeru niet pochýb. 

Po páde komunizmu

Na jednej strane sa festivalu otvorili nové možnosti, napríklad usporadúvať koncerty i v sakrálnych priestoroch, na strane druhej však organizácia festivalu upadala, čo bolo viditeľné najmä na klesajúcom počte koncertov i kvalite dramaturgii. Zlom nastal v roku 2013, kedy v spolupráci s mestom začala festival organizačne i dramaturgicky pripravovať Bachova spoločnosť na Slovensku. Tento rok predstavoval zároveň snahu o pozmenenie formátu a to sústredením všetkých koncertov do sály Marianum, ktorá sa objavila i v pozmenenom názve festivalu – Koncertný cyklus Marianum. Cieľom všetkých modifikácií festivalu bolo vytvorenie akejsi trnavskej filharmonickej sály práve v Marianum a sústrediť doň hudobnú komunitu v Trnave. Nakoniec však prevážil názor, že pre rozmanitosť a kvalitu festivalu bude vhodnejšie podujatie organizovať vo viacerých akusticky aj umelecky vzácnych priestoroch Trnavy pod pôvodným názvom, zachovajúc tak viac než 50 ročnú tradíciu tohto podujatia.

A čo dnes?

Dnes si tak návštevníci festivalu môžu vypočuť koncerty v bohatej škále trnavských priestorov, z ktorých je každý jeden vhodný pre iný druh hudby.

Preto napríklad duchovná organová hudba pravidelne znie v sakrálnych priestoroch Baziliky sv. Mikuláša alebo Kostole sv. Jakuba, klavírne koncerty v Marianum alebo divadle a komorné koncerty zas v Synagóge, kde akustika a atmosféra zaručia najlepší umelecký zážitok. V budúcnosti festival plánuje spolupracovať so Západoslovenským múzeom či usporiadať koncerty i v exteriéri. 

Nové ročníky už teraz píšu svoju vlastnú históriu, no treba uznať, že tie minulé vytvorili naozaj obdivuhodnú zbierku významných umelcov a hudobných telies, ktoré festival od svojho vzniku uviedol. Nemožno nespomenúť Slovenskú filharmóniu, Moskovskú filharmóniu, Belehradskú filharmóniu, Komorný orchester Bohdana Warchala, Musica aeterna, Solamente naturali, Slovenský komorný zbor SĽUK-u, ale aj The Cathedral Choir Sheffield. Z radov sólistov sú to mená ako Svjatoslav Richter, Eugen Indjic, David Oistrach, Stephen Stubbs, Eva Blahová, Dalibor Karvay, Peter Michalica alebo David di Fiore.

hudobny festival trnava vazna hudbaZdroje sú čerpané z diplomovej práce Eleny Cibulkovej (Trnavská hudobná jar – medzinárodný festival klasickej hudby, Ružomberok, 2017) a buletínov Trnavskej hudobnej jari.