Evanjelický kostol

Evanjelický kostol - priestory - Trnavská hudobná jar
Koncert Brass Collegium Levoča 2016

Najmladšia budova z koncertných priestorov Trnavskej hudobnej jari je práve Evanjelický kostol vybudovaný v roku 1924. Aj napriek hospodárskej kríze, ktorá v povojnovom období prevládala, sa zbor evanjelickej cirkvi pustil do výstavby kostola s amfiteatrálne riešeným sedením v interiéri. Prvý koncert Trnavskej hudobnej jari v Evanjelickom kostole sa konal v roku 2016. 

Evanjelický kostol - priestory - Trnavská hudobná jar
Koncert Brass Collegium Levoča 2016