Partners


FOND NA PODPORU UMENIA

Partner - Trnavska hudobna jar

REGIÓN TRNAVA

SPRÁVA KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ TRNAVA

MESTSKÁ TELEVÍZIA TRNAVA

Partner - THJ
THJ - partner festivalu
Partner - Trnavská hudobná jar

TRNAVA-LIVE

TRNAVSKÉ RÁDIO

HUDOBNÝ ŽIVOT

Partneri - THJ
Partner festivalu Trnavska hudobna jar
Partneri - THJ

ZAŽI V TRNAVE

AUSTRIAN CULTURAL FORUM

POLISH INSTITUTE

Partner THJ - Zaži v Trnave
Partner - festival THJ
Partner - festival THJ


MAIN ORGANIZERS

BACH SOCIETY SLOVAKIA

TRNAVA TOWN

Organizátor - THJ
Organizátor - THJ